Выставка – спецпроект в рамках Арх Москвы - 2013

Соучастники

— кто внес свой вклад в реализацию проекта

Константин Гудков http://www.facebook.com/happykg?ref=ts&fref=ts

Олег Карлсон http://www.facebook.com/oleg.karlson?ref=ts&fref=ts

Александр Дуднев http://www.facebook.com/alexander.dudnev?ref=ts&fref=ts

Юлия Пешкова http://www.facebook.com/juliapeshkova?ref=ts&fref=ts

Денис Ромодин http://www.facebook.com/denis.romodin?fref=ts

Радмила Ждакаева http://www.facebook.com/tatarke?fref=ts

Анна Джериева http://www.facebook.com/dzh.anna?ref=ts&fref=ts

Тая Мараховская http://www.facebook.com/profile.php?id=100001768650205&fref=ts

Ася Шестакова http://www.facebook.com/asya.shestakova?fref=ts

Ольга Левицкая http://www.facebook.com/olga.levitskaya.3?fref=ts

Анна Пешкова http://www.facebook.com/ann.peshkova?fref=ts

Екатерина Шалина http://www.facebook.com/katerina.shalina?fref=ts

Сергей Петухов http://www.facebook.com/profile.php?id=100001639091632&fref=ts

Анна Мартовицкая http://www.facebook.com/anna.martovitskaya?fref=ts

Александр Закс http://www.facebook.com/alexander.zaks?ref=ts&fref=ts

Елена Голованова http://www.facebook.com/elena.golovanova?ref=ts&fref=ts

Артур Акопян http://www.facebook.com/artyrakopyan?ref=ts&fref=ts

Илья Иванов http://www.facebook.com/ilyaiv?ref=ts&fref=ts

Кристина Разумова http://www.facebook.com/kristina.bestiya?fref=ts

Собака Боно

Ксения Селиванова  http://www.facebook.com/kristina.bestiya?fref=ts

Марина Юшкевич http://www.facebook.com/m.yushkevich

Анастасия Фетисова http://www.facebook.com/anastasia.fetisova.7

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в LiveJournal